โปรไบโอติก มือโปรด้านลําไส้ รับรองแล้ว ปลอดภัย ไว้ใจได้

Last updated: 12 ก.ค. 2564  |  993 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรไบโอติก มือโปรด้านลําไส้ รับรองแล้ว ปลอดภัย ไว้ใจได้

โปรไบโอติก มือโปรด้านลําไส้
รับรองแล้ว ปลอดภัย ไว้ใจได้
.
คาวตองโปร 59 มีงานวิจัยรองรับจากหลายสถาบัน และได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานในการผลิตอาหาร และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง เพราะได้รับการรับรองจากทั่วโลก
.
อีกทั้งยังเป็นผู้จดอนุสิทธิบัตรเจ้าแรกในประเทศไทย ท่ีได้รับนวัตกรรมการผลิตแบบมีโปรไบโอติก (จุลินทรีย์ท่ีช่วยในการทํางานของทางเดินอาหารและระบบขับถ่าย)
>> หมายเลขอนุสิทธิบัตร: 1503000844 และมีการข้ึนทะเบียนจดแจ้งอย.ชัดเจน
>> เลข อย. 50-1-16657-2-0175 เรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้ค่ะ^^
_________________________________________
หยุดภูมิไม่ให้ดาวน์ เสริมภูมิด้วยคาวตองโปร 59 นะคะ

30 แคปซูล ทานวันละ 1 เม็ดก่อนนอน

_________________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ฟรี ได้ท่ี
Inbox: m.me/Kowtongpro59
LINE: https://lin.ee/x9a4YXQ 
โทร: 095-596-9516
Website: www.hohaloayuraveda.co.th  www.hohaloayuraveda.com